Představení

Generalist Capital Management SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do nemovitostí a private equity na mnoha evropských a světových trzích. Využíváme celosvětového dosahu a provozních odborných znalostí k vytváření a získávání hodnoty pro naše investory a k pozitivnímu dopadu na celém světě. Stavíme na našich více než 60letých kombinovaných zkušenostech v oblasti financí, investic a nemovitostí, abychom našim investorům přinášeli hodnotu, generovali nadstandardní výnosy a tvořili svět pro budoucí generace.

0

+ miliard Kč

v nemovitostních transakcích

0

+ miliard Kč

v private equity obchodech

0

+

dokončených projektů

Slovo zakladatele

Po více než 22 letech úspěšné kariéry v oblasti fúzí a akvizic, transakčních služeb a realitního developmentu, který čelí současným náročným časům, cítím, že je zde více než kdy jindy potřeba vytvořit nový benchmark v poskytování služeb v sektoru správy aktiv. Generalist Capital Management SICAV, a.s. jsem založil přesně proto, aby sloužil tomuto účelu.

My v Generalist Capital Management SICAV, a.s. věříme, že pro rozvoj dlouhodobého úspěšného vztahu s našimi klienty a partnery jsou transparentnost, sladění zájmů a poctivost hodnotami pro zachování udržitelného a přitom přínosného investičního prostředí. Jsme si plně vědomi důležitosti vytváření hodnoty pro vás, což je pro nás to nejvyšší, a proto zavádíme přísné investiční postupy přinášející značné odborné znalosti a zkušenosti na trzích ve střední a východní Evropě, Německu a Spojeném království.

Máme podnikatelského ducha a chceme hrát významnou roli při utváření odvětví do budoucna. Dosahujeme toho přes stanovení nových standardů při spolupráci s vámi, našimi investory a partnery, i přes dosažení dlouhodobé vize stát se vaším preferovaným správcem aktiv. S našimi základními hodnotami koresponduje především odpovědnost vůči naší společnosti, která přináší nejen finanční, ale i socioekonomické výhody.

Věříme, že naše agilita nám umožňuje přizpůsobit se aktuálním podmínkám na trhu a naše kreativita při získávání hodnoty z investic rozvine synergie nejen pro vás, ale také pro všechny zúčastněné strany. Jsme plně odhodláni s vámi spolupracovat a těšíme se na naši spolupráci.

Matej Majerčák
Zakladatel & výkonný ředitel
Generalist Capital Management SICAV, a.s.

Naše vize

Chceme být partnerem v oblasti investic a správy majetku po celém světě, kde neustále zvyšujeme standardy a máme pozitivní sociální a environmentální dopad.

Naši lidé

VEDENÍ

member

Matej Majerčák

Výkonný ředitel

Kontaktujte nás

Máte zájem o investování s Generalist Capital Management SICAV, a.s.? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu investor@generalistcapital.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Generalist Capital Management SICAV, a.s.

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 191 94 676

Spisová značka: B 28061 vedená u Městského soudu v Praze

Informační povinnost:

https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/

 
    Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů.

    Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.